carla

 

romani

 

sebi

 

 

 

 

 

 

Línea pedagògica

La Llar segueix un model vivencial i experimental seguint la línea educativa d'en Ramon Fuster implementada a l'antiga Escola Tagore; pretén aconseguir que els alumnes "cacin" el coneixement a través de diferents activitats sempre amb el contacte directe amb la naturalesa:

Sempre tenint en compte la necessitat de l'infant d'estimar i ser estimat.

Àmbits educacionals

La Llar segueix el Currículum d'Educació Infantil de la Generalitat de Catalunya que, a grans trets, està dividit en les següents àrees;

Coneixement del propi cos

Es pretén que l'infant sigui conscient del seu propi cos i de les seves possibilitats i limitacions. I, per tant, sigui capaç de buscar recursos per resoldre els seus propis conflictes.

Es proposa el ritme rutinari dels hàbits per potenciar així l'autonomia personal dels vostres fills!

Coneixement de l'entorn social i natural

Es pretén que l'infant conegui l'entorn proper, la família, l'escola i les festes populars i, també, conegui, experimenti i respecti el seu entorn natural a través d'activitats a l'hort, al Racó de la natura, al Racó de "fet i amagar", etc.

Intercomunicacions i llenguatge

Es treballa el llenguatge verbal i no verbal, musical, plàstic, matemàtic sempre potenciant l'expressió i experimentació amb diferents llenguatges.

 

Programa escolar

Primer trimestre:

  1. Període d’adaptació
  2. L’aula, els companys, l’equip docent i el no docent
  3. La Tardor / La Castanyada / Halloween
  4. Els contes:” La Castanyera, l’arbre Toi i The little red hen
  5. Llenguatge Musical:
   1. Instruments: Els pals, el triangle i el timbal
   2. Audició : La Tardor de L´Antoni Vivaldi
   3. Cançons
  6. El Nadal / Christmas
  7. Començament de l´hivern
  8. Els colors : Taronja i marró

Segon trimestre:

  1. L´hivern
  2. El Carnestoltes / St. Valentines Day
  3. Començament de la Primavera
  4. La Família
  5. La Festa de la Pasqua / Easter
  6. El cos
  7. Els colors: Verd i groc

Tercer trimestre:

  1. La Primavera
  2. La festa de St. Jordi
  3. Els animals
  4. L’aigua i l’estiu
  5. Els colors: blau i vermell

    

   Av. Bartomeu, 23 - 08193 Bellaterra • 646 97 68 15 o 93 594 0071 • llardenpitus@gmail.com
   © 2007, La Llar d'en Pitus • Design by Kirk Moore