El Centre

La Llar d'en Pitus - "Pitus Nursery School" és una escola bressol de titularitat privada

 

 

Equip docent i no docent

L’equip docent està format per professionals del ram que s’encarreguen, juntament amb la família, de potenciar al màxim el desenvolupament global del nen/a en els diferents àmbits (físic, emocional, afectiu,...) i donar resposta a les seves necessitats bàsiques (menjar, descans, neteja, relació), tenint sempre en compte la necessitat de l’infant a estimar i ser estimat.

Així doncs, la Llar està formada, pel següent equip docent:

- Direcció

- Psicòloga

- Mestres

- Mestres Nadives d'anglès

 

Av. Bartomeu, 23 - 08193 Bellaterra • 646 97 68 15 o 93 594 0071 • llardenpitus@gmail.com
© 2007, La Llar d'en Pitus • Design by Kirk Moore